Πρώτες Βοήθειες

Το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  μέσα από μια σειρά πρακτικών επιδείξεων και διαλέξεων δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την περίθαλψη περιστατικών στον προνοσοκομειακό χώρο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις στις οποίες μπορεί εύκολα να βρεθούν καθημερινά.