Μέτρα Προστασίας της Διάδοσης Κορωνοϊού

Η χορήγηση της «Βεβαίωσης Συμμόρφωσης» βεβαιώνει την καθιέρωση και εφαρμογή ιδιωτικού υγειονομικού πρωτοκόλλου λειτουργίας για τον περιορισμό της μετάδοσης και τη διαχείριση περιστατικών του ιού COVID-19.