Άδεια Εργασίας

Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 54/Β΄/23.01.2003 (Σχετ: παρ. 2 αρθ. 1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-κε’ από 14-11-97 Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν.2518/97).